Buradasınız

Araç Satış Merkezi Personel Etik Kuralları

Araç Satış Merkezi Personel Etik Kuralları

ARAÇ SATIŞ MERKEZİ PERSONEL ETİK KURALLARI


18.03.2009


ARAÇ SATIŞ MERKEZİ PERSONEL ETİK KURALLARI

Esenler Araç Satış Merkezi Personeli tarafından araç satışlarının özel takibinin yapılmaması, öncelikle Tahsilat Grup Müdürlüğü ve Güneşli Satış Merkezinde görevli personel ve yakınları olmak üzere, Maliye Personeli ve yakınlarının araç satış ihalelerine alınmaması, Başkanlığımız ve Müdürlüğümüz yetkilileri ile personelinin isimleri kullanılarak imtiyaz sağlanmasına yönelik beklentilere fırsat verilmemesi,

Görevlilerce kendi sorumluluk alanı dışındaki diğer konulara müdahil olunmaması ve İhaleye katılacak olan kişi veya kişilerle, gereksiz ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek diyaloglara girilmemesi,

Katılımcılar ile cep telefonu ile irtibat kurulmaması, Özellikle galeri sahibi katılımcılar ile şifahi veya telefon görüşmelerinde bilgilendirmelerin ilan panoları ve internet adresi (www.ivdb.gov.tr) vasıtasıyla yapılması, kurumun (müdüriyetin) hassasiyetlerine zarar verecek resmi mevzuat ve talimatlar haricindeki ifadelerden kaçınılması, Yapılan iş ve işlemlerin ve müdürlük açıklamalarının güncel olarak ilan panolarında yer almasına özen gösterilmesi,

Araç Satış Merkezinde konu ile ilgili görevlendirilmiş yetkililer haricindeki görevli personel tarafından araç satışları ile ilgili şifahi veya telefonla bilgi verilmemesi,

İhalelerin gerek yasal mevzuat gerek talimatlar doğrultusunda yapılması hususuna azami dikkat edilerek; İhale esnasında yazılı talimatlara uyulması, iş ve işlem aşamalarında tereddüt ve şikayet konusu olabilecek herhangi bir hususun olmamasına azami dikkat edilerek tereddüt konusu hususların Tahsilat Grup Müdürlüğüne iletilmesi,

İhale Salonuna ihale ile yetkilendirilmiş görevliler ve katılımcılar dışında kimsenin alınmaması,

Herhangi bir sorun olduğunda; derhal Araç Satış Merkezi Amirinin veya Tahsilat Grup Müdürlüğü ilgililerinin bilgilendirilmesi,

Kılık Kıyafet Yönetmeliklerinde belirtilen talimatlara riayet edilmesi,
 

Undefined