Buradasınız

Menkul, Gayrimenkul Mallar ve 2. el Araç Satışlarında Damga Vergisi Alımına İlişkin (DUYURU!)

Menkul, Gayrimenkul Mallar ve 2. el Araç Satışlarında Damga Vergisi Alımına İlişkin (DUYURU!)

DAMGA VERGİSİ ALIMINA İLİŞKİN DUYURU


Menkul, Gayrimenkul Mallar ve 2. el Araç Satışlarında Damga Vergisi Alımına İlişkin
( DUYURU ! )01.01.2012 tarih 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 56 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile; 01.01.2013 tarihinden itibaren 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tablonun 2 numaralı fıkrasında (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları binde 5,69 nispetinde Damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

İşlem yönergesinin Satış Tutanağının Düzenlenmesi başlıklı 354’ncü maddesinde; Satış işleminin gerçekleşmesi halinde “SATIŞ TUTANAĞI” dört örnek olarak düzenlenir denilmektedir.

Ancak araç satışlarında dört örnek olarak düzenlenen satış tutanağının bir örnek fazla düzenlenmesi ve beşinci örnek olarak satış tutanağının aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşuna üç iş günü içerisinde gönderilmesi, diğer menkul mal satışlarında ise Yönergede belirtildiği üzere dört örnek düzenlenmeye devam edilmesi gerekmektedir.

Undefined