Buradasınız

Araç Satışı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Araç Satışı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Sayfa 3

ARAÇ SATIŞI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1-Hacizli araç satış ihalesine katılmak için gerekli belgeler nelerdir?
İhale Katılım Formu (Form-7) eksiksiz olarak doldurulup ihale saatinin başlangıcından en az 30 dakika önce görevlilere teslim edilir ve bu sırada kendilerine Pey sürme işlemi için gerekli olan Açık Artırma Katılım Tabelası verilir.

SORU 2-Başkası adına ihaleye katılabilmek mümkün müdür?
Gerçek veya Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak olan kişiler Noterden onaylı İmza Sirküleri veya Vekaletname ibraz etmek şartıyla ihaleye katılabilirler.

SORU 3-Araç satış ihalesinde birden fazla araç satın alınabilir mi? 
Açık artırma kurallarına riayet etmek şartı ile bir kişi dilediği her ihaleye katılıp dilediği sayıda araç satın alabilir.

SORU 4-Hacizli araç satış ihalesinde Teminat alınıp alınmadığı.
Alıcılar ihaleye katılabilmek için teminat vb. hiçbir ödeme yapmamaktadırlar.

SORU 5-İhaleden araç alınca KDV, D.V. Tellaliye harcı       vb. ne tür ödemeler yapılmaktadır?
İhale sonrası Tellaliye Harcı alınmamakta olup, yalnızca İhale Bedeli+KDV+D.V.  alınmaktadır. KDV oranı ticari araçlarda %18, hususi araçlarda ise %1 dir. D.V. ise 4 nüsha olarak düzenlenen Araç Satış Tutanağı için her nüsha için ayrı ayrı olmak üzere (binde 5.69) olarak tahsil edilir.  Bunun dışında araç için yapılan takip gideri (çekici, otopark ücreti, MTV borcu vb. masraflar alıcıdan istenmez,  satış bedelinden ödenir.

SORU 6- İhale sonrası ihale bedeli ne kadar süre içerisinde nereye ödenir?
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun’un 85 inci maddesinin 4 üncü bendinde “satılan mal bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için mühlet verebilir.” hükmüne yer verilmiştir. 
Satış sonrası tanzim edilen araç satış tutanağında, verilecek süre ile ilgili yetki satış ekibine verilmiş olup satış bedelinin ödenmesi ile ilgili süre talebinde bulunulması ve bu sürenin satış komisyonu tarafından satış tutanağında belirtilmesi gerekir. 
Satış bedeli alacaklı Vergi Dairesine yatırılır.

SORU 7-İhaleye girmeden önce araçları nasıl görebiliriz?   
Özellikle Güneşli Hacizli Araçlar Satış Merkezinde satışa çıkarılan araçların tamamının resimleri ile araçlara ait özelliklerinin yer aldığı bilgiler  www.ivdb.gov.tr  adresli Başkanlığımız internet sitesi ile sahibinden.com adresli internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca burada ihaleye çıkan araçları hafta içi her gün 10.30., 11.30., 13.30., 14.30., 15.30. saatlerinde yerinde görme imkanı bulunmaktadır.

SORU 8-İhale başlangıç fiyatı nedir?
İhalenin açılış fiyatı aracın muhammen bedelinin %75’i dir. Teklif edilen değer eğer bunun altında olur veya hiç alıcı çıkmazsa ilgili araç 1 inci artırma tarihinden başlayarak 7 nci günün sonunda 2 nci kez satışa çıkarılır. Bu ikinci arttırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. (2 nci satışta teklif edilen değer aracın 2 nci el fiyatının çok altında ve verilen tekliflerin hiçbirisi uygun görülmez ise satış gerçekleştirilmez  ve araç pazarlıkla satışa kalır.)

SORU 9-Pazarlığa kalan araçlarda satış prosedürü nedir?
1 inci ve 2 nci satış sonrası satılamayan araçlar Pazarlık Usulü ile satılır. 2 nci satış tarihinden itibaren 15 gün süre ile satıştaki araç ile ilgili Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu doldurulmak suretiyle teklifler alınır. 15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse el piyasa fiyatına göre yapılacak değerlendirmeye göre) en yüksek tutarlı teklif verene satış işlemi gerçekleştirilir. Eğer verilen tekliflerin hiçbiri uygun görülmezse 6 aylık süre içerisinde pazarlık usulü satışa devam edilir.

SORU 10-İl dışından Pazarlık Usulü ile satışa başvurmak mümkün müdür?  
Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu  www.ivdb.gov.tr  adresli Başkanlığımız internet sitesinden indirilerek fax yoluyla teklif verilebilir. (Esenler Araç Satış Merkezi Fax no: 0 212 440 81 25)
15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse en yüksek teklif veren teklif sahibi aranarak satış işlemlerine başlanır.

SORU 11-İhalede en yüksek teklif verdiğimiz aracı daha sonra almaktan vazgeçersek bunun cezai müeyyidesi var mıdır?
İkinci defa yapılan bu artırmada araç en çok artırana ihale olunur. 
Araç birinci defa kendisine ihale edilen kimseden,

1)İki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile %5 faizin,

2)İkinci ihalede talipli çıkmaması halinde ise ilk ihale bedeli ve diğer zararlar ile %5 faiz, 
derhal 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. İdarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle araç kendisine terk olunur

 

Undefined