VATAN İHTİSAS VERGİ DAİRESİNİN FAALİYETE GEÇMESİ

     

MÜKELLEFLERİMİZE DUYURU

 

Katma değer vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, kayıt dışı mükellef sayısının azaltılması, mükelleflerin gönüllü uyum düzeyinin arttırılması ve katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Başkanlığımızca belirlenen kriterlere uygun ve sadece katma değer vergisi mükellefiyeti yönünden devrolunacak mükelleflerin katma değer vergisi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak üzere Vatan İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü 01/09/2016 tarihinde faaliyete geçecektir.

Devir olacak mükelleflere yazılı olarak ayrıntılı bilgi verilecektir.

 

Vatan İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü

Tel:0212 453 82 47

       0212 453 88 92