TAMİMLERİMİZ

Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerde ve vergi dairelerinde uygulamaya yön verilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için Başkanlığımızca farklı konularda veya aynı konuda farklı tarihlerde tamimler yayınlanmaktadır. Uygulama tamimleri, kanun, tebliğ, sirküler ve iç genelgelerin yoğrulduğu ve birebir uygulamada yapılması gereken hususları belirleyen normlardır. Kanun, tebliğ, sirküler ve iç genelgelere aykırı olmamak kaydıyla tamimler, uygulamanın her iki tarafı için de bağlayıcıdır.

Söz konusu tamimlerimizi bir taraftan konu bütünlüğü içinde tek bir ortak metinde toplarken diğer taraftan da ortaya çıkan metinleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mükelleflerimize ve mükelleflerimizle aramızda köprü görevi gören meslek mensuplarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için ŞEFFAFLIK vazgeçilmezlerimizdendir. Bu bağlamda şeffaflaşmayı, karanlığın üzerine giden aydınlık gibi görüyor ve karanlık hiçbir köşe bırakmamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarda,

  • tüm mükellef, meslek mensubu ve çalışanlarımızın haberdar edilmesi,
  • doğru bilgilendirme yapılması,
  • tüm mükelleflerimize eşit uygulamaların yapılması,
  • uygulama birliğinin sağlanması ve
  • uygulamalar üzerinde kamuoyu denetiminin sağlanması
    hedeflenmektedir.

Ayrıca tamimlerimizin meslek mensupları, mükellefler, akademik çevreler ve diğer illerde görev yapan maliye mensupları tarafından ilgiyle takip edildiğini bilmekteyiz. Ortaya çıkan tamimlerin müşterek esere dönüşmesi, ihtiyaçlara cevap vermesi, eksikliklerin giderilmesi için görüş ve düşüncelerinizi tamim@ivdb.gov.tr adresiyle paylaşabilirsiniz.

Bu kapsamda ilk olarak usul tamimlerimiz 2012’de, tahsilat tamimlerimiz Temmuz 2013’te sayfamızda yayınlanmaya başlamıştır. İzleyen günlerde nihayete eren yeni tamim çalışmalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.

Yayınlanan tamimlerimizin tüm kullanıcılar için verimli olmasını diler, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.