MÜKELLEF GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ

Mükellef Geri Bildirim Sistemi; Gelir İdaresi Başkanlığımızın sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin mükelleflerin ilettikleri Öneri, Sorun ve Teşekkürlerin değerlendirildiği ve sonucundan bilgi verildiği web tabanlı bir uygulamadır.

Mükelleflerimizin görüşleri doğrultusunda Gelir İdaresince sunulan hizmetlerin, daha kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak gönüllü uyumun arttırılması amacını taşıyan Mükellef Geri Bildirim Sistemi https://intvd.gib.gov.tr/geribildirim/onGiris.jsp adresinde mükelleflerimizin değerli katılımlarını beklemektedir.