GENEL MEVZUAT
 

Bu sayfadan tüm mevzuatın yayınlandığı Resmi Gazete'ye erişebileceğiniz gibi Gelir İdaresi Başkanlığımızın mevzuat bölümüne de ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili mevzuatın Başkanlığımızca hazırlanan fihristesi de burada yer almaktır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığımızın tebliğ taslaklarına ulaşabilirsiniz.

Tarih R.G. Sayısı Konusu
31.12.2016 29935 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
30.12.2016 29934 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete ’de Yayımlandı.
30.12.2016 29934 Varlık Barışının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
27.12.2016 29931 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)
27.12.2016 29931 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)
27.12.2016 29931 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
27.12.2016 29931 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
27.12.2016 29931 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)
27.12.2016 29931 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
27.12.2016 29931 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
27.12.2016 29931 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
27.12.2016 29931 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
27.12.2016 29931 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)
27.12.2016 29931 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
24.12.2016 29928 (M) 6767  2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
24.12.2016 29928 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar
23.12.2016 29927 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295)
22.12.2016 29926 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 45) Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 53)
21.12.2016 29925 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar
08.12.2016 29919 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)
13.12.2016 29917 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
08.12.2016 29912  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
02.12.2016 29906 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)
01.12.2016 29905 2016/9567 Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
25.11.2016 29899 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar
24.11.2016 29898 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
24.11.2016   Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
12.11.2016 29886 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.11.2016 29885 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)
03.11.2016 29877 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
31.10.2016   e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
31.10.2016   Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
28.10.2016 29871 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)
28.10.2016 29871 6753   Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28.10.2016 29871 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)
27.10.2016   2016 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
26.10.2016 29869 2016/9385    6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar
25.10.2016   Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
25.10.2016 29868 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25.10.2016 29868 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
14.10.2016 29857 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.10.2016 29856  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
08.10.2016 29851 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374)
08.10.2016 29851  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373)
07.10.2016 29850 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.10.2016 29848 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar
05.10.2016 29848 DÜZELTME : Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili
04.10.2016 29847 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
04.10.2016 29847 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
02.10.2016 29845 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
30.09.2016 29843 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4-5-6) Yayımlandı.
29.09.2016 29842 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.
29.09.2016 29842 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) Yayımlandı.
29.09.2016 29842 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı.
20.09.2016 29833  Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri:A Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
08.09.2016 29825 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV’nin Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
07.09.2016 29824 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
25.08.2016 29812 2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Yer Aldığı Cetvel Emlak Vergisi Genel Tebliği Ekinde Resmi Gazete’de Yayımlandı.
23.08.2016 29810 (M) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
09.08.2016 29796 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
05.08.2016 29792 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
05.08.2016 29792 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
30.07.2016 29786 2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Yayımlandı.
30.07.2016 29786 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
27.07.2016 29783 Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Elektronik Ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı.
22.07.2016   Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
13.07.2016   2016 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
30.06.2016 29758  2016/8998 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
21.06.2016 29749 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)
21.05.2016 29718  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
05.05.2016 29703 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)
04.05.2016 29702 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
26.04.2016 29695 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
22.04.2016   Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.
21.04.2016 29691 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)
16.04.2016 29686 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)
10.04.2016 29680 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
08.04.2016 29678 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)
08.04.2016   4 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
07.04.2016  

Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Sirkü

05.04.2016 29675 Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
29.03.2016 29668

Gider Vergileri Genel Tebliği 90

25.02.2016 29635 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)
25.02.2016 29635

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)

12.02.2016 29622 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)
11.02.2016 29621

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

10.02.2016 29620 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
06.02.2016 29616

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)

26.01.2016   Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
25.01.2016  

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyanname Süreleri Uzatıldı.

01.01.2016 29580 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar
31.12.2015 29579

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

30.12.2015 29578 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
29.12.2015 29577

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

25.12.2015 29573

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 50) Değerli Kağıtlar

25.12.2015 29573

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

25.12.2015 29573

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)

25.12.2015 29573

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46)

25.12.2015 29573

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

25.12.2015 29573

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

25.12.2015 29573 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
25.12.2015 29573 Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
25.12.2015 29573 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)
25.12.2015 29573 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 463)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)
25.12.2015 29573 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Sıra No: 466)
24.12.2015 29572 Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye indirilmiştir. Konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.
24.12.2015 29572 Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme ve internetten satışı yapan mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine yönelik 464 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayınlandı.
19.11.2015 29537 Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
10.11.2015 29528 Yeniden Değerleme Oranı 2015 Yılı İçin %5,58 Olarak Tespit Edilmiştir.
15.09.2015   Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
09.09.2015 29470 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
26.08.2015 29457 Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı
26.08.2015 29457 8 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazete'de Yayımlandı.
26.08.2015 29457 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.
20.08.2015 29451 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
08.08.2015 29439 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
22.07.2015   2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
15.07.2015 29417 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
30.06.2015 29402 Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.
29.06.2015   Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.
27.06.2015 29399 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
20.06.2015 29392 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 455)
20.06.2015 29392 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)
20.06.2015 29392 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 453)
06.06.2015 29378 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
06.06.2015 29378 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.
03.06.2015 29375 Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
03.06.2015 29375 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
03.06.2015 29375 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
24.04.2015   Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
22.04.2015 29333 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
20.04.2015 29330 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
15.04.2015 29327 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
13.04.2015   2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
10.04.2015 29322 Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
10.04.2015 29322 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
08.04.2015   Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.
07.04.2015 29319 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
04.04.2015 29316 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
04.04.2015 29316 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
31.03.2015   Vergi Usul Kanunu Sirküleri/74
31.03.2015   Vergi Usul Kanunu Sirküleri/73
05.03.2015 29286 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
05.03.2015 29286 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazede’de yayımlanmıştır.
18.02.2015   6552 sayılı Kanunun 74 üncü Maddesine İlişkin İç Genelge Yayınlandı.
12.02.2015   Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Hazırlandı.
11.02.2015   Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.
31.01.2015   Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.
31.01.2015 29253 Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
31.01.2015 29253 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.
17.01.2015 29239 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
01.01.2015 29223 46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Sayfa 1   Sayfa2

*(M) Mükerrer Resmi Gazete

Başkanlığımız Tarafından Oluşturulan Güncel Mevzuat Arşivi