İNTERNET VERGİ DAİRESİ

İnternet Vergi Dairesi'nde, mükellefler aşağıdaki bilgilere ulaşabilirler:

  • vergi dairesinde mevcut kimlik bilgileri,
  • 2000 yılı  sonrası  tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen/gelmeyen borç bilgileri,
  • ek beyannameler ve vergi inceleme sonuçlarına göre  yapılan tarhiyat bilgileri,
  • son 1 ayda yapılan tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemleri,
  • gümrük çıkış beyannameleri tescil numarası, Gümrük İdaresi kapanma tarihi bilgileri,
  • bilgi eksikliği, yanlışlık, başka yere fazla ödeme gibi sebeplerle hesaplara işlenemeyen ödemeleri.

      Bu hizmetten yararlanmak için gerçek ve tüzel kişilerin ilgili başvuru formunu doldurması, imzalaması (tüzel kişilerde kurum yetkilisinin gelmediği durumlarda zarf teslim yazısının da imzalanması) ve ilgili vergi dairesine başvurması gerekir.

     Vergi dairesi, başvuru formu üzerindeki bilgilerin doğruluğunu teyid ettikten sonra,  kullanıcı kodu ve şifresinin bulunduğu kapalı zarfı başvurana teslim eder. Ayrıntılı bilgi için

İnternet Vergi Dairesine Girmek için Tıklayınız...