GELR UZMAN YARDIMCILARI ADAYLARINA DUYURU
Mkellef / Haberler / GUY Duyuru

 

10.01.2017
ggg

 28 Kasm 2015 Tarihinde Yazl, 16 Mart01 Nisan 2016 Tarihleri arasnda Szl blm Yaplan Gelir Uzman Yardmcl Giri Snavnda Baarl Olan ve Yedek Listede Yer Alan Adaylara likin Duyuru.

    A  A

 

  28 Kasm 2015 Tarihinde Yazl, 16 Mart01 Nisan 2016 Tarihleri arasnda Szl blm Yaplan Gelir Uzman Yardmcl Giri Snavnda Baarl Olan ve Yedek Listede Yer Alan Adaylara likin Duyuru.  

28 Kasm 2015 tarihinde yazl, 16 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasnda szl blm yaplan Gelir Uzman Yardmcl Giri Snavnda baarl olan ve yedek listede yer alan adaylardan aada isimleri belirtilenlerin anlan greve atanabilmeleri iin istenen belgeleri tamamlayarak en ge 20-01-2017 Cuma gn mesai bitimine kadar stanbul Vergi Dairesi Bakanl (nsan Kaynaklar Grup Mdrl) Akemsettin Mah. Vatan Cad. Adnan Menderes Bulvar No:56 Fatih/STANBUL adresine ahsen mracaat etmeleri gerekmektedir. 

STENLEN BELGELER

1- Nfus czdan fotokopisi (3 adet)

- Nfus czdannn T.C. kimlik numarasn mutlaka iermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler asl ile karlatrlarak Bakanlmzca onaylanacaktr. 

2- renim durumuna ait bilgi ve belgeler:

- Yksek renim bitirme diplomasnn veya k belgesinin asl veya Bakanlmzca onaylanacak rnei,

- Ortaokul veya lise renimi normal renim sresinden fazla ise (hazrlk snf veya 4 yllk lise) buna ilikin diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya Bakanlmzca onaylanacak rnei, (Diplomada hazrlk snf grnmyor ise hazrlk snf okuduuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansst veya doktora eitimini tamamlam ise buna ilikin belgenin asl veya Bakanlmzca onaylanacak rnei, 

3- Son ay iinde ekilmi drt adet 4,5 x 6 ebadnda renkli vesikalk fotoraf (Fotoraflarn Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olmas gerekmektedir.)

 

4- Erkek adaylar iin askerlik ile iliiinin olmadna dair beyan formu (Askerliini yapm veya askerlikten muaf olanlarn ilgili belge rneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir.)

 

5- Adli Sicil veya adli sicil ariv kaydna ilikin Cumhuriyet Savclndan alnan belgenin asl, 

6- Gvenlik Soruturmas ve Ariv Aratrmas Formu (2 adet) 

- Gvenlik Soruturmas ve Ariv Aratrmas Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar yazsna gre, doldurulacaktr.

- Formun alt ksmndaki blm Bakanlmzca onaylanacaktr.

7- Mal bildirimi formu 

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluunda alyor ise, alt kurum, stat, greve balama tarihi ve sosyal gvenlik sicil numarasn gsterir altklar kurumdan alacaklar belge

NOT:

- 4,6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin rnek nshalar www.ivdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktr.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanlarn atamas yaplmaz.

- Adaylarn durumlarnda deiiklik olmas halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilikin bilgi ve belgelerin zamannda ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belge asl ile birlikte fotokopisini de getiren adaylarn belgeleri Bakanlmzca onaylanacaktr.

- stenilen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bu kiiler hibir hak talebinde bulunamazlar.

- Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilen kiiler hakknda Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.  

 

 

YEDEK SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI
19 108508 HATCE TL KBRA KALAN
20 102004 SELN AKGL
21 119561 UFUK ALBAR
22 109668 FLZ ETN
23 100884 YELZ ALTUNKAYNAK
24 100689 SBKAN KURUAYIR
25 100181 YASN BECERK
26 116725 HAVVA BAL
27 101469 MER CANDEMR