TEMEL DEĞERLERİMİZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuza ulaşırken, Gelir İdaresinin tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacağı temel değerlerimiz şunlar olacaktır:

-Güvenilirlik
-Adalet
-Tarafsızlık
-Etkinlik
-Saydamlık
-Sorumluluk Bilinci
-Çözüm Odaklılık
-Yetkinlik
-Sürekli Gelişim
-Katılımcılık